Překlady


Na stejné vlně s vámi

Překladatelů je spousta, takže proč byste si měli vybrat právě mě?

Jsem překladatel s praxí od roku 2001, který se dokáže naladit na vaši vlnu a plně se přizpůsobí vám a vašim komunikačním potřebám.

Používám moderní softwarové nástroje CAT (nejedná se o strojový překlad), které pomáhají zkrátit dobu potřebnou ke zpracování překladu a současně šetří rozpočet mých zákazníků. Tyto nástroje fungují na principu textových databází (tzv. překladových pamětí) a řízeného využívání pečlivě zpracované zákaznické či oborové terminologie.

Každou zakázku před přijetím pečlivě analyzuji a včas vás upozorním na případná úskalí. Bude-li to situace vyžadovat, požádám vás o osobní jednání, na kterém se ujednotíme na postupu.

Pracuji pro nadnárodní korporace, středně velké podniky i renomované překladatelské agentury, a proto pro mne není individuální přístup k zákazníkům a jejich potřebám jen laciný obchodní slogan.

Přesvědčím vás.

 

 • Technické překlady

  Odborně přeložím vaše návody, technickou a projektovou dokumentaci, servisní manuály a další technické dokumenty. Specializuji se zejména na tyto obory:

  • Strojní vybavení (CNC systémy, průmyslové váhy, rentgenové systémy, optická kontrola, detektory kovů, lisy, vstřikovací lisy, svářecí automaty, řídicí systémy PLC…).
  • Průmyslové automatizační systémy (řízení PLC, sběrnicové systémy Fieldbus, ProfiBus, DeviceNET, PackML…).
  • Bezpečnost na pracovišti (koncepce, strategie, audity, jiskrově bezpečná řešení…).
  • Laboratorní přístroje a vybavení (pipety, titrátory, spektroskopy, váhy, DSC, TMA, TGA, analyzátory vlhkosti, pH metry, sušárny, promývačky…).
  • Průmyslové měřicí systémy (převodníky, pH senzory, ORP senzory, kyslíkové sondy, senzory vodivosti, analyzátory TOC, senzory a přístroje pro měření zákalu, analyzátory sodíku, systémová architektura…).
  • Silniční vozidla (návody k obsluze, servisní návody, školení prodejců (dealerů), školení servisů, diagnostické systémy…).
  • Analytické přístroje (termická analýza, pH metry, měření EC, DO a koncentrace iontů, hustoměry, konduktometry, refraktometry, spektrofotometry…).
  • Obchodní váhy (pultové váhy, samoobslužné váhy, závěsné váhy, váhopokladny…).
  • Domácí spotřebiče všeho druhu.
 • Obchodní překlady

  Postarám se o překlady vašich firemních dokumentů určených pro maloobchodní zákazníky i významné obchodní partnery. Zajistím překlad vašich smluv, obchodních podmínek a dalších právně závazných dokumentů.

  Přeložím pro vás zadání výběrových a nabídkových řízení, pravidelné zprávy, hlášení, bezpečnostní audity, zápisy z jednání a řadu dalších dokumentů důležitých pro chod vaší společnosti.

  Provedu lokalizaci vašich internetových stránek i webových aplikací (frontend i backend) a další prvky vaší obchodní značky.

  Společně vypracujeme terminologickou databázi, kterou pro vás budu dále spravovat a která zajistí používání jednotné terminologie. Další databáze, překladová paměť, bude zárukou, že vaše texty budou vždy překládány shodně a za nižší náklady.

  Dobře vím, jak je pro vás důležitý čas, a proto vždy dodržuji dohodnuté termíny. Nikdy od vás nepřevezmu zakázku, kterou nebudu schopen dodat včas a v potřebné kvalitě. Raději pro vás sestavím tým odborníků, které metodicky povedu směrem ke kýženému výsledku, kterým jsou překlady, na které se můžete spolehnout.

 • Nabídka pro agentury

  Hledáte pro svoji agenturu zkušeného překladatele, který vás nenechá na holičkách, právě když to nejméně potřebujete?

  Jsem tu a překladatelským agenturám nabízím vše, co od externích překladatelů potřebují:

  • doložitelné odborné vzdělání a mnohaletou praxi v oboru,
  • spolehlivost,
  • dodržování sjednaného termínu,
  • úzkostlivé dodržování pokynů,
  • perfektní zvládnutí aplikací SDL Trados,
  • možnost práce v aplikacích MemoQ a DejaVu,
  • ochotu učit se práci s proprietárními nástroji,
  • souhrnnou měsíční fakturaci a 30denní splatnost faktur,
  • a hlavně: nikdy vám neslíbím nic, co nedokážu splnit.

  Co naopak požaduji já:

  • solidní jednání založené na partnerství,
  • férové podmínky spolupráce,
  • ochotu flexibilně odpovídat na případné dotazy,
  • vystavování písemných objednávek,
  • dodržování splatnosti faktur.

  Máte-li zájem o spolupráci, vyplňte prosím kontaktní formulář.