Stanislav Pokorný
překladatel z anglického a německého jazyka


Základní údaje:

Místo a rok narození: Brno, 1977

Rodinný stav: ženatý, tři děti

Vzdělání:

Maturitní zkouška: 1998

Státní zkouška z německého jazyka: 1996

Státní zkouška z anglického jazyka: 1999

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity – anglická filologie, německá filologie: 1999–2004

Pracovní zkušenosti:

Od r. 1990 dosud: budování a následně vedení rodinné firmy O. K. Service

1994–1998, celkem 12 měsíců: odborná praxe v Rakousku

Od r. 2001 dosud: OSVČ, překladatelská a tlumočnická činnost

2004–2006: Hotelová škola Brno, středoškolský učitel angličtiny, němčiny a technologie přípravy pokrmů

2007 dosud: externí lektor seminářů o počítačové podpoře překladu na Filosofické fakultě MU

Záliby:

Rodina, moderní informační technologie, silniční vozidla a vše kolem nich, hudba aktivně i pasivně.