SMART Translations

Překlady | Lokalizace | Řízení projektů


Technické překlady

Technické překlady

Spolehlivé technické překlady z mnoha oborů

SMART Translations je tu, abychom pomáhali malým, středně velkým i nadnárodním společnostem působícím v různých oborech růst prostřednictvím odborných technických překladů.

Zajišťujeme zejména překlady strojního vybavení, průmyslových automatizačních systémů, strategií bezpečnosti práce, školení zaměstnanců, měřicích a regulačních systémů, překlady pro automobilový průmysl, jakož i překlady domácích spotřebičů všeho druhu. Zaměřujeme se též na překlady strategií pro Průmysl 4.0, lokalizaci zařízení IIoT a dalších technologií, které mění svět.

Technologie stále častěji disponují softwarovou součástí s uživatelským rozhraním. Při překladu je tak nezbytné zachovat jednotnou terminologii ve všech prvcích. Je-li v návodu uvedeno „Stiskněte tlačítko Storno“, ale na samotném přístroji se nachází tlačítko „Zrušit“, vaši zákazníci budou zcela zbytečně tápat. My ve SMART Translations jsme tu od toho, aby se vaši zákazníci v překladu neztratili.