SMART Translations

Překlady | Lokalizace | Řízení projektů


Překlady laboratorní techniky

Překlady laboratorní techniky

Spolehlivé a přesné jako vaše laboratorní přístroje

SMART Translations se specializuje na překlady laboratorní techniky a vybavení, průmyslových měřicích systémů a lokalizaci laboratorního softwaru.

Zajišťujeme zejména překlady návodů k obsluze, servisních návodů, návodů k údržbě, marketingových materiálů, lokalizaci webů výrobců laboratorního vybavení, školicích materiálů a courseware. Mezi nejčastěji překládané přístroje se řadí pH metry, hustoměry, přístroje pro stanovení bodu tání a skápnutí, spektrofotometry, promývačky, titrátory, Karl Fischer titrátory, reaktory, elektrody, sondy, laboratorní váhy, pícky, analyzátory vlhkosti, termogravimetry, kalorimetry, pipety, podavače vzorků a další laboratorní přístroje, bez kterých si chod moderní laboratoře lze jen obtížně představit.

SMART Translations je renomovaný poskytovatel překladatelských služeb předním světovým výrobcům laboratorních přístrojů a systémů. Našim klientům z řad výrobců laboratorní techniky spravujeme terminologické slovníky a překladové paměti, díky kterým jsou naše překlady laboratorní techniky konzistentní, rychlejší a za překvapivě výhodné ceny. Naši zákazníci si nás v náročných konkurzech vybrali na základě poskytnutých zkušebních překladů, znalosti problematiky, dovedností s překladatelskými nástroji a možnosti zapojit zákazníka do procesu překladů i korektur.

Překládáme


Analytické váhy, precizní váhy, mikrováhy, ultra-mikrováhy, analyzátory vlhkosti, dávkovače sypkých materiálů a kapalin, software pro laboratorní vážení, komparátory hmotnosti, zkušební závaží a etalony, manuální i elektronické pipety, pipetovací automaty, promývačky, spotřební materiál k pipetování (špičky /běžné, nízkoretenční, velkoobjemové, prodloužené, s širokým ústím, s filtrem/, stojánky, destičky atd.), termogravimetry, DSC kalorimetry, DMA analyzátory, reaktory, viskozimetry, refraktometry, pH metry a elektrody, sondy, laboratorní pícky a sušárny, volumetrické titrátory, coulometrické titrátory, Karl Fischer titrátory, přístroje pro tanovení bodu měknutí, tání a skápnutí, hustoměry, UV Vis spektrofotometry, Ramanovy spektrometry, podavače vzorků a automatizační vybavení, multiparametrové měřicí systémy, software LIMS, standardní operační postupy, zásady GxP, školení, courseware…